Now showing items 1-2 of 2

  • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

    Bouchal, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
  • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

    Bouchal, Petr
    Diplomová práce se zabývá studiem Fresnelovy nekoherentní korelační holografie, v literatuře známé pod akronymem FINCH (Fresnel Incoherent Correlation Holography). Princip metody umožňuje vytvoření holografického korelačního ...