Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech 

  Rébl, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá implementací propojení jednoduché kamery a procesoru Atmel AVR. Dále se zaměřuje na získávání obrazových dat z kamery C3088 a manipulaci s řídícími registry modulu. Odhaduje možnou limitaci ...
 • Návrh a výroba kamerového modulu 

  Vokoun, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout levný, avšak dostatečně výkonný a univerzální systém, schopný snímání a zpracování obrazu z digitální kamery. Další částí je návrh a implementace funkcí pro zpracování obrazu a komunikace ...
 • Řízení robota pomocí jednoduché digitální kamery 

  Kakáč, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikace s jednoduchým kamerovým module. Kamerový modul je propojen s mikroprocesorem pomocí sběrnice I2C. Dále se zaměřuje na získávání dat z kamery C3088 a nastavení řídících registrů. ...