Now showing items 1-8 of 8

 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dohnalová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budov. Zájmová lokalita, ve které byl vyhotoven geometrický plán, se nachází v katastrálním území Brod nad Dyjí s již platnou ...
 • Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM 

  Hlávka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Obnova mapováním v katastrálním území Senetářov 

  Bednář, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o obnově katastrálního operátu. Blíže rozebírá všechny etapy obnovy. Tyto etapy jsou demonstrovány na jednom náčrtu katastrálního území Senetářov. Na základě získaných výsledků je vyhotovena ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Šimečková, Radka
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Zakřany. Týká se konkrétně intravilánu této obce, kde je doposud platná katastrální mapa v analogové podobě vzniklá v době ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Buršíková, Monika
  Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

  Ondrůšková, Hana
  V bakalářské práci je rozebrán postup vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro danou osu plynovodu v digitální katastrální mapě a katastrální mapě - digitalizované. Zájmová lokalita se nachází v ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Blahutovice 

  Nippert, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Vlastní geometrický plán je vyhotoven v katastrálním území Blahutovice. ...