Now showing items 1-5 of 5

 • Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature 

  Krygielová, Magdaléna
  Tato práce se zabývá desambiguací autorů v databázích odborné literatury. Z důvodu nejednoznačnosti jmen autorů se v těchto databázích vyskytují problémy s přisuzováním autorství publikací a tím spojenou analýzou citací, ...
 • Digitální knihovna 

  Krbeček, Daniel
  Práce obsahuje základní informace týkající se digitalizace obrazových dokumentů. Uveden je stručný přehled standardů běžně používaných v České republice, které jsou využity při popisu digitalizovaných dokumentů, a to ...
 • Řídicí systém projektu ReReSearch 

  Dlouhý, Ivo
  Práce se zabývá návrhem a implementací databáze, archivu souborů, systému aktualizace a rozhraní pro komunikaci modulů v rámci projektu ReReSearch. Obsahuje analýzu digitálních knihoven a systému ReReSearch, vysvětluje ...
 • Využití elektronického podpisu v obchodní komunikaci. 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá elektronickým podpisem a jeho využitím na nejmodernější úrovni a je zaměřená na ochranu dat ve světě elektronických dokumentů. Popisuje tyto technologie po technické i legislativní stránce s využitím v praxi ...
 • Získávání znalostí z textových dat 

  Smékal, Luděk
  Tato diplomová práce pojednává o tzv. "dolování dat", tedy získávání takových informací z databází, které nejsou přímo viditelné, ale které lze pomocí speciálních algoritmů z databází získat. Zaměřuje se na klasifikaci ...