Now showing items 1-2 of 2

  • Měnič 12V DC/230V AC 

    Stejskal, Jiří
    Diplomová práce popisuje jednotlivé části výkonového střídače, jako jsou budiče, digitální signálový kontrolér, LC filtr, nevýkonový napájecí zdroj, stejnosměrný měnič a čtyřkvadrantový můstek a způsoby řízení digitálním ...
  • Mikroprocesorové řízení spínaných zdrojů 

    Žůrek, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem procesorem řízeného spínaného zdroje. Zdroj je navrhován k napájení notebooku ze sítě automobilu.