Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální elektronický hudební syntezátor s analogovým řízením pro platformu Eurorack 

    Klecl, Martin
    Tato práce seznamuje s tématem digitálního zpracování zvuku u modulárních syntezátorů a s návrhem digitálního oscilátoru pro platformu Eurorack. Úvod teoretické části se věnuje popisu základních pojmů a prvků používaných ...
  • Vizualizace zvuku 

    Švihálek, Filip
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového ...