Now showing items 1-3 of 3

 • Design kompaktního fotoaparátu/digitální kamery 

  Jakubík, Norbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť nový moderný dizajn malého kompaktného fotoaparátu v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami na tento produkt. Cieľom je vytvoriť produkt ktorý bude ...
 • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

  Michalák, Patrik
  Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Sony DSC-P73/593 Cybershot 

  Doležel, Zdeněk
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou manuálu, a simulátora a trenažéru fotoaparátu Sony DSCP73/593 Cybershot. Materiál je vytvorený pre Univerzitu tretieho veku v Brne. Manuál bližšie popisuje funkcie fotoaparátu, simulátor ...