Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpečení webových služeb 

    Kubáni, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...