Now showing items 1-1 of 1

  • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

    Dráb, Dominik
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...