Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech 

  Rébl, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá implementací propojení jednoduché kamery a procesoru Atmel AVR. Dále se zaměřuje na získávání obrazových dat z kamery C3088 a manipulaci s řídícími registry modulu. Odhaduje možnou limitaci ...
 • Analýza šumu digitálních kamer 

  Weszter, Juraj
  Na fotografiách vytvorených digitálnymi kamerami je prítomný nežiadúci šum ako nerovnomernosť v intenzite obrazu medzi obrazovými bodmi. V práci sú po predstavení problematiky spracovania digitálneho obrazu opísané hlavné ...
 • Design digitálního fotoaparátu 

  Chrástek, Jan
  Náplní této bakalářské práce je návrh digitálního zrcadlového fotoaparátu. Návrh vychází z technických a konstrukčních poznatků současných produktů na trhu. Při navrhování je kladen důraz na ergonomii a estetiku koncepce ...
 • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu 

  Volek, Martin
  Práce se zabývá kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu. Cílem práce je vytvoření aproximačních kalibračních funkcí pro výpočet jasu. V první části práce je uveden rozbor základních světelně-technických ...
 • Luminance Analysis of Linear Fluorescent Lamp 

  Štěpánek, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  My paper deals with theme of luminance analysis. The aim of the paper is to find out how change luminance of linear fluorescent lamps with the change of light source position. Linear fluorescent lamp will be measured in ...
 • Návrh a výroba kamerového modulu 

  Vokoun, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout levný, avšak dostatečně výkonný a univerzální systém, schopný snímání a zpracování obrazu z digitální kamery. Další částí je návrh a implementace funkcí pro zpracování obrazu a komunikace ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 60 

  Melkes, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukových manuálů a simulace pro digitální fotoaparát Canon IXUS 60. Hlavní učel manuálů je podpora výuky na univerzitě třetího věku, proto je důraz kladen na  přehlednost. Simulace ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Kodak EasyShare Z612 

  Michálek, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Kodak EasyShare Z612. Hlavním cílem těchto materiálů je sloužit jako podpora pro výuku na univerzitě třetího věku. První část popisuje ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady NIKON 

  Sapák, Marek
  Tato práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Nikon D300. Tyto výukové materiály jsou určené pro výuku Univerzity třetího věku VUT v Brně a pro případné zájemce o koupi tohoto modelu. Manuál ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC FZ7 

  Bielik, Branislav
  Bakalářská práce Simulátor a trenažér digitálních fotoaparátů řady Panasonic FZ7 se zabývá návrhem a realizací výukových manuálů a trenažéru pro tento digitální fotoaparát. Aplikace bude sloužit na podporu výuky na Univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC LZ7 

  Kohoutek, Jan
  Simulátor a trenažer digitálního fotoaparátu
 • Srovnání konvenčních a nových metod měření a hodnocení jasů 

  Svoboda, Miloslav
  Protože jas je jediná veličina, na kterou reaguje zrak, jeho měření se stává důležitým z hlediska zajištění správné funkce zraku. V dnešní době lze měření jasu provést metodami konvenčními, například přímým měřením pomocí ...
 • Využití slitin lehkých kovů v konstrukci moderní elektroniky 

  Suchánek, Matěj
  Tato bakalářská práce přináší základní přehled o slitinách lehkých kovů, zejména se jedná o slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Dále se zabývá jejich rozdělením a vlastnostmi, od kterých se dále odvíjí vhodnost jejich použití ...