Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace zpracování digitálních signálů využívající systém zbytkových tříd 

  Rolko, Maroš
  Tato práce se zabývá systémem zbytkových tříd a jeho aplikacemi v digitálních obvodech. První část se zabývá VHDL návrhem různých typů sčítaček v systému zbytkových tříd a jejich porovnání se standartními sčítačkami. V ...
 • Dynamická aproximace číslicových obvodů 

  Jásenský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metody postavené na kartézském genetickém programování, která umožňuje evoluční návrh obvodů schopných dynamické rekonfigurace. Cílem rekonfigurace obvodu je dynamicky  měnit počet ...
 • Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů 

  Žaloudek, Luděk
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem elektronických obvodů na úrovni tranzistorů se zaměřením na číslicové obvody. Popisuje teoretické základy pro evoluční návrh obvodů na výpočetních systémech včetně vysvětlení evolučních ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Pták, Ondřej
  Tato práce se zabývá kombinačními číslicovými obvody a jejich optimalizací. Nejprve jsou představeny hlavní úrovně abstrakce používané při návrhu kombinačních číslicových obvodů. Následně jsou prozkoumány různé metody pro ...
 • Knihovna pro vizualizaci logických obvodů 

  Scherfel, Walter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiou automatického generovania schém a následne návrhom a implementáciou knižnice na automatickú vizualizáciu logických obvodov. Knižnica je implementovaná v jazyku C++ s využitím knižníc ...
 • Zkoumání souvislostí mezi pokrytím poruch a testovatelností elektronických systémů 

  Rumplík, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy testovatelnosti číslicových obvodů a pokrytím poruch. Obsahuje popis návrhu číslicových systémů, jejich diagnostiky, dále popis nástrojů na generování a aplikaci testů a sady ...