Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

    Predajňa, Martin
    Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...