Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza šumu digitálních kamer 

  Weszter, Juraj
  Na fotografiách vytvorených digitálnymi kamerami je prítomný nežiadúci šum ako nerovnomernosť v intenzite obrazu medzi obrazovými bodmi. V práci sú po predstavení problematiky spracovania digitálneho obrazu opísané hlavné ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aula 

  Žilinský, Michal
  Pomalými kamerovými jazdami v dvadsiatich minútach piatich scén videa, kompletne CGI renderovaného prostredia, nazvaného Areál univerzálnej latencie, mapujem alternatívny časopriestor zóny lokalizovanej na severozápadnom ...
 • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

  Tomek, Peter
  Cílem práce je analýza vstupní videosekvence a následné nalezení oblastí, které obsahujících oheň nebo kouř. Daný problém je rozdělen na dvě podúlohy-detekci ohně a detekci kouře. Základem a prvním krokem analýzy je detekce ...
 • Hledání objektů v obraze 

  Mišta, Petr
  Detekce objektů na základě barvy nepatří mezi standardně používané metody počítačového vidění. Existuje mnoho metod zabývajících se detekcí významných bodů, ale barevná informace byla doposud opomíjena. Cílem této diplomové ...
 • Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci 

  Pospíšil, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje knihovně pro záznam videa na pozadí v 3D aplikacích. Podporovány jsou operační systémy Microsoft Windows a Linux. Zaznamenává se obraz i zvuk. Záznam obrazu je podporován v programovacích ...
 • Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab 

  Cupra, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu v softvéri MATLAB a návrhom dvoch ukážkových príkladov. Pre porozumenie problematiky sú uvedené základné informácie týkajúce sa obrazu a jeho digitálnej ...
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Žilák, Jaroslav
  Ústředním cílem této práce je kromě úvodu do problematiky nefotorealistického zobrazování, poskytnutí návrhu a možného řešení realizace systému, který toto zobrazování umožňuje ve formě obrazového post-processingu. Popisuje ...
 • Numerické metody registrace obrazů s využitím nelineární geometrické transformace 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vhodných matematických metod vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude schopna zpracovat sadu digitálních obrazů postižených atmosferickým seeingem, takovým způsobem, aby se výstupní data podobala co ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Systém pro import fotografií 

  Pučálka, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit samostatnou aplikaci pro import fotografií s funkcí pro vyhledání snímků, které se již v počítači nachází. Díky této funkci mohou být již archivované snímky při dalším importu vynechány. ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Lichý, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami filtrovania digitálneho obrazu. Obsahuje základné pojmy dôležité pre pochopenie problematiky, ako napríklad digitálny obraz, pixel, farebné priestory, šum a typy šumov. V práci sú ...
 • Určování velikosti plochy a rozměrů vybraných objektů v obraze 

  Mittner, Ondřej
  Diplomová práce popisuje hardwarové opto-elektronické přístroje pro bezdotykové měření ploch. Zaměřuje se na přístroje používané pro opto-elektrickou transformaci snímané scény a na softwarové zpracování digitálních obrazů. ...
 • Volné algebraické struktury a jejich využití pro segmentaci digitálního obrazu 

  Čambalová, Kateřina
  Práce se zabývá metodami segmentace obrazu. Na principu prahování je postavena metoda fuzzy segmentace. Ta je zobecněna do vícekriteriální metody. Celá metoda je podepřena teorií volných algeber. Přes uspořádané množiny ...
 • Vyhledávání objektu v digitálních snímcích 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se venuje detekci objektu v digitálních snímcích. Popisuje teoretické predpoklady k vyhledávání pomocí algoritmu template matching a SURF a jejich následné využití pri rešení korespondencního problému. Dále se ...
 • Zpracování termálních obrazů technikou superresolution 

  Petrásek, Daniel
  Práce se zabývá problematikou umělého zvyšování prostorového rozlišení digitálního obrazu, především termálního. Jsou zde uvedeny metody interpolace, panorama a superresolution. Hlavním tématem práce je metoda superresolution, ...