Now showing items 1-14 of 14

 • Detekce objektu ve videosekvencích 

  Šebela, Miroslav
  Práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretického popisu transformací a metod zpracování obrazu, optického rozpoznání znaků a návrhu řešení rozpoznání registračních značek automobilu v obraze nebo videu. V teoretické ...
 • Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS 

  Hurban, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup ...
 • Fotografie namísto QR kódu 

  Štol, Jakub
  Práce je zaměřena na vytvoření systému, který na základě uživatelem pořízené fotografie vyhledá nejpodobnější fotografii v datové sadě a zobrazí uživateli podrobnější informace, které jsou s touto fotografií spojeny, jako ...
 • Gaussovské filtry s rotujícím jádrem 

  Vintr, Tomáš
  Tato práce má za cíl vytvořit teorii gaussovských 1D filtrů s rotující maskou, díky které bychom měli být schopni naprogramovat algoritmus pro snížení šumu a zvýraznění struktury paprsků v digitálním obraze sluneční koróny.
 • Koevoluční algoritmus v FPGA 

  Hrbáček, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové jednotky urychlující návrh obrazových filtrů pomocí koevolučních algoritmů. V práci je nejprve představena technologie rekonfigurovatelných logických obvodů, na kterých je akcelerační ...
 • Metody a aplikace detekce mrkání očí s využitím číslicového zpracování obrazu 

  Vlach, Jan
  Disertační práce pojednává o oblasti detekce mrkání jako součásti komplexního oboru detekce a rozpoznávání obličejů. Práce je zaměřena směrem k číslicovému zpracování obrazu. Součástí je analýza problematiky a popis ...
 • Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace 

  Vostal, Jiří
  Tato práce se zabývá problémem měření průměru extrudovaných vláken. Za tímto účelem byl navržen postup využívající numerických metod zpracování obrazové informace. Použité jednotlivé metody jsou popsány v teoretické části. ...
 • On Farey table and its compression for space optimization with guaranteed error bounds 

  Paria, B.; Pratihar, S.; Bhowmick, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016)
  Farey sequences, introduced by such renowned mathematicians as John Farey, Charles Haros, and Augustin-L. Cauchy over 200 years ago, are quite well- known by today in theory of fractions, but its computational perspectives ...
 • Plánování a analýza pohybu zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Hynčicová, Tereza
  Předmětem práce je analýza a plánování pohybu robotického zařízení sloužícího k absolutní kalibraci GNSS antén, které je vyvíjeno od roku 2011 na Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. První část práce je zaměřena na nezávislé ...
 • Rozpoznávání zásahů v terči 

  Semerák, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou metod pro rozpoznávání zásahů v terči z videosignálu. První metoda je založena na rozdílování snímků. V této metodě je použit stabilizační algoritmus na eliminaci pohybu ...
 • Řízení a navádění kolového robota pomocí počítačového vidění 

  Granát, Michal
  Teória riadenia je aplikovaná takmer všade okolo nás, počnúc reguláciou teploty v našich domoch cez modelovanie správania sa trhu až po riadenie vesmírnych lodí. Dôvod, prečo je tomu tak je, je jej výkonnosť a krása, obe ...
 • Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky 

  Václavek, Patrik
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pracující v reálném čase, schopný detekovat příjezd vozidla k terminálu parkoviště, rozpoznat registrační značku a automaticky rozhodnout o jeho vpuštění. Systém pro ...
 • Vizualizace akustických polí pomocí laserové interference 

  Raffay, Tobiáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na riešenie vizualizácie akustických vĺn pomocou laserovej interferencie. V teoretickej časti sú zhrnuté potrebné teoretické znalosti pre pochopenie využitej metódy schlieren fotografie. ...
 • Zpracování snímků srdečních buněk 

  Václavek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem číslicového zpracování obrazu v oblasti snímání vzorků srdečních buněk. Cílem práce je seznámení se s metodami snímání obrazů buněk srdce, dále s metodami číslicového zpracování ...