Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO 

    Pivnička, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřicích a komunikačních modulů pro platformu Compact RIO. V první části jsou popsané platformy od firmy National Instruments, použitelné pro měřicí a regulační techniku. ...