Now showing items 1-2 of 2

  • Měnič 12V DC/230V AC 

    Stejskal, Jiří
    Diplomová práce popisuje jednotlivé části výkonového střídače, jako jsou budiče, digitální signálový kontrolér, LC filtr, nevýkonový napájecí zdroj, stejnosměrný měnič a čtyřkvadrantový můstek a způsoby řízení digitálním ...
  • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

    Vašíček, Adam
    Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...