Now showing items 1-20 of 35

 • An Adaptive Antenna Array with the Time Multiplexed Signal Processing 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-12)
  An adaptive antenna array with the digital signal processing requires an independent receiver for each antenna element. This fact significantly influences the cost of the system. The presented paper answers the question ...
 • Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Ištvánek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá metodami detekce not a tempa v hudebních signálech pomocí specifických metod číslicového zpracování. Rozebírá a popisuje danou problematiku jak z hudební, tak z technické stránky. Nejprve je ...
 • Analýza zvukové interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Fančal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy skladeb z hlediska časových prostředků hudby. Úvodem jsou stručně popsány základní muzikologické pojmy a veličiny, které jsou v přímém vztahu k časovým prostředkům v hudebně ...
 • Bicí automat pro hudebníky 

  Spáčil, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření funkčního prototypu bicího automatu s generováním zvuku pomocí mikrokontroléru. Úvod práce je věnován obecnému bicímu automatu a rozborem jeho jednotlivých částí, samotného principu a základních ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Databáze algoritmů číslicového zpracování signálů s automatickou klasifikací a vyhledáváním využívající webové rozhraní 

  Kouba, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout databázovou strukturu pro katalogizaci zdrojových kódů a implementací algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů. V práci jsou popsána kritéria, podle kterých lze dělit ...
 • Demonstrační úlohy zaměřené na znalosti číslicového zpracování signálů 

  Švestka, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním číslicových signálů a jejich zpracování pomocí Matlabu a Simulinku. Budou zde rozebrány základní druhy zpracování signálů a bude zde ukázána základní práce v programech Matlab a Simulink s ...
 • Digitální programovatelné funkční bloky pracující v kódu zbytkových tříd 

  Sharoun, Assaid Othman
  V systému s kódy zbytkových tříd je základem skupina navzájem nezávislých bází. Číslo ve formátu integer je reprezentováno kratšími čísly integer, které získáme jako zbytky všech bází, a aritmetické operace probíhají ...
 • Digitální zpracování signálu pomocí programovatelných hradlových polí 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu, realizaci a testování zařízení, které provádí spektrální analýzu gama záření na základě vyhodnocování pulzů ze scintilačního detektoru. Ty jsou po zesílení zdigitalizovány a jejich další ...
 • Digitální zpracování signálu z tlakových senzorů prostřednictvím CPLD 

  Zátura, Michal
  Cielom tohto semestrálneho projektu je návrh elektronickej časti snímacieho systému na meranie výšky vo forme modulu k vývojovej doske XC2-XL a jeho následná realizácia v podobe plošného spoja. V projekte je popísaný princíp ...
 • DRM Transmitter with FPGA Device 

  Dobias, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  This paper presents the design and analysis of the OFDM modulator for Digital Radio Mondiale (DRM) standard. Attention is paid to the digital signal processing in FPGA devices. The system performs carrier modulation of the ...
 • DSP Implementation of Image Compression by Multiresolutional Analysis 

  Kucera, R.; Vlcek, J.; Vlcek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-04)
  Wavelet algorithms allow considerably higher compression rates compared to Fourier transform based methods. The most important field of applications of wavelet transforms is that the image is captured in few wavelet ...
 • DSP Implementation of Image Compression by Multiresolutional Analysis 

  Kucera, R.; Vlcek, J.; Vlcek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  Wavelet algorithms allow considerably higher compression rates compared to Fourier transform based methods. The most important field of applications of wavelet transforms is that the image is captured in few wavelet ...
 • Effective DSP Methods of PSK Feedback Timing Synchronization 

  Sebesta, J.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  This paper deals with simplification and improvement of data timing synchronization algorithms. Timing error synchronizers are usually the most complicated subsystems in the demodulator, and limit the DSP technique used ...
 • Generalized Frequency Domain LMS Adaptive Filter 

  Dohnal, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-06)
  The most significant problems of acoustic echo canceller (AEC) realizations are high computational complexity and insufficient convergence rate of the applied adaptive algorithms. From the analysis of the frequency domain ...
 • High Frequency Components Recovery in Music Signals 

  Brejl, M.; Sebesta, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  A new technique is presented which improves the subjective quality of band-limited music by recovery of high frequency components. Sequences of harmonics are found in the band-limited signal and these sequences are expanded ...
 • Hlukoměr a detektor zvuků 

  Jedlička, Petr
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí hlukoměru, který vyjadřuje míru hluku pomocí hladiny akustického tlaku. Pro měření hluku je možné nastavit jeden ze dvou váhových filtrů typu A nebo C zohledňujících vlastnosti lidského ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči ve webovém prohlížeči 

  Crkoň, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie jednoduchého rozpoznávača reči pre webový prehliadač. Práca popisuje základné komponenty nutné pre implementáciu rozponávača reči a venuje sa technikám, ktoré využíva pre optimalizáciu ...
 • Implementace softwarového rádia do FPGA 

  Šrámek, Petr
  Obecným cílem této práce je implementace softwarově definovaného přijímače do obvodu FPGA. Součástí textu je shrnutí a porovnání několika základních koncepcí hardware určeného pro implementaci softwarových rádií, dále pak ...
 • Instruction Mapping Process on the VLIW Architectures 

  Mego, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the process of instruction mapping on the digital signal processors. This process is used by the newly developed tool, which is designed for generating low-level assembly code for very long instruction ...