Now showing items 1-2 of 2

  • Atributy tělesnosti 

    Lukešová, Eva
    Má diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, ...
  • Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu 

    Havlíček, Lukáš
    Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní ...