Now showing items 1-13 of 13

 • Dokumentace hradiště Kepkov 

  Březinová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickou dokumentací zaniklého středověkého hradiště Kepkov. Práce popisuje historii místa, význam geodetického zaměření, měřické, výpočetní, grafické práce, tvorbu kontrolních profilů a ...
 • Eliminace projevů vodní eroze a transportu splavenin 

  Pospíchalová, Lucie
  Cílem práce bylo na základě GIS analýzy s využitím DMT vyhodnotit erozní a odtokové poměry. Navrhnout opatření k eliminaci projevů vodní eroze a transportu splavenin. U navržených opatření vyhodnotit jejich účinnost. U ...
 • Identifikace drah soustředěného povrchového odtoku a jejich stabilizace 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených.
 • Identifikace kritických bodů a vyhodnocení jejich přispívajících ploch v povodí Čižiny 

  Hanuliak, Radek
  Cílem bakalářské práce, bylo vyhodnotit kritické profily v obci Lichnov u Bruntálu. Proběhla identifikace kritických profilů rozhodujících z hlediska povodňového ohrožení zastavěného území. V jejich sběrných plochách byla ...
 • Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh 

  Panchártek, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech využití leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. Byla využita výškopisná data DMR 4G a DMR 5G, která poskytuje ČÚZK. V dané lokalitě bylo provedeno kontrolní měření ...
 • Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 

  Libosvár, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové ...
 • Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření webové sady nástrojů, pomocí kterých lze zobrazovat výsledky a využívat funkčnosti geolokalizačního systému LOCATE. Výsledné informace lze zobrazit v podobě webové mapy a digitáního ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Ondráček, Daniel
  Tato práce se zabývá sběrem dat pro tvorbu digitálního modelu terénu. Zadané území bylo zaměřeno ve spolupráci se studentem Tomášem Kobližkem. Měřickou síť tvořily pomocné měřické body, které byly zaměřeny technologií GNSS. ...
 • Tvorba DMT a orotofotomapy v Brno-Líšni 

  Chupáčová, Mária
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu DMT a ortofotomapy v lokalite Brno-Líšeň. Úvodná časť práce je venovaná teoretickým základom fotogrametrie, postupom spracovania leteckých snímok a princípom tvorby digitálneho modelu ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 2,6 - 3,1 km 

  Žitniaková, Silvia
  Prvým dôležitým cieľom zadania bakalárskej práce bolo vybudovanie meračskej siete, z ktorej bolo ďalej prevádzané podrobné zameranie lokality. Meračská sieť bola vytvorená prostredníctvom bodov štátneho bodového poľa a ...
 • Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v údolí Oslavy 

  Grečnár, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru dat pro vyhotovení digitálního modelu terénu a vytvoření tachymetrického plánu v údolí Oslavy. Práce pojednává o metodách mapování, zpracování a interpretace získaných ...
 • Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování 

  Tyagur, Nataliya
  Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve ...