Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • Návrh a výroba optického 3D scanneru 

  Běhůnek, David
  Diplomová práce je zaměřena na optické metody pro 3D skenování. Je vybrána metoda photogrammetry pro vytváření 3D modelů. V praktické části je navrhnut a vyroben za pomoci 3D tisku mechanismus pro automatické snímání fotek ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Robotická paletizace řízená z PLC 

  Šefránek, Adam
  Práce se zabývá robotickou paletizací řízenou z PLC. První část uvádí příklady paletizačních zařízení. Druhá část ukazuje způsob řízení ABB robota pomocí PLC společnosti B&R Automatizace. Třetí část se zabývá vybranými ...
 • Virtuální zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje 

  Rajdl, Filip
  Diplomová práce pojednává o virtuálním zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje. Nejprve se zabývá současným stavem poznání se systematickým rozborem virtuálního zprovoznění. 3D model je vytvořen fyzikálními vlastnostmi, ...