Now showing items 1-5 of 5

 • Digitalizace lidských tkání 

  Matejková, Monika
  Cielom tejto práce je spracovať ucelený prehlad súčasného stavu v oblasti lekárských zobrazovacích metód, ktoré umožňujú tvorbu priestorových geometrických dát a prehlad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela ...
 • Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová 

  Zajacová, Terézia
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady ...
 • Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová 

  Zajacová, Terézia
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady ...
 • Návrh replikované výroby zvoleného dílu za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping 

  Horňák, Matúš
  Táto diplomová práca v teoretickej časti popisuje metódy Reverse engineering a Rapid prototyping. Pri každej metóde je uvedený ich princíp, výhody, nevýhody a použitie. Praktická časť tejto práce sa zaoberá ich aplikáciou ...
 • Optické scanovací systémy 

  Chren, Tibor
  Táto práca sa zaoberá optickými systémami používaných v reverznom inžinierstve. Práca má podať prehlad systémov určených na digitalizáciu z hlavným zameraním na optické skenery. Najskôr je krátko spomenutý vývoj a rozdelenie ...