Now showing items 1-1 of 1

  • Digitizér pro radarová čidla 

    Cích, Augustín
    Táto bakalárska práca sa zaoberá digitalizáciou analógového signálu z radarových čidiel využívajúcich Dopplerov jav. Pre konštrukciu prototypu digitizéru, bol použitý radarový senzor HB100. Digitalizácia je vykonaná ...