Now showing items 1-18 of 18

 • Hydraulický agregát pro regulaci parní turbíny 

  Morávek, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na praktický návrh vysokotlakého hydraulického agregátu k pohonu regulace kondenzační turbíny. Cílem práce je výpočet všech prvků hydraulického systému, návrh potrubí a nezbytná výkresová ...
 • Provozní účinnost kotlů 

  Rejsa, Vojtěch
  Tato práce řeší stanovení provozní účinnosti kotlů na tuhá paliva, pro jejich zařazení do příslušné emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Měřeny byly dva ocelové odhořívací kotle shodného výrobce, typu i výkonu, ale různého stáří. ...
 • Řešení strojoven u zdrojů tepla 

  Macík, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v rodinném době aplikací experimentálního měření. Mojí experimentální částí bylo měření experimentálního bloku, který sdružuje prvky vytápění ve strojovně ...
 • Vliv stavební konstrukce na tepelnou zátěž prostoru 

  Výravská, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá vlivem obvodové konstrukce na tepelnou zátěž prostoru. Posuzován je vliv průsvitné i neprůsvitné konstrukce. Pro dvě varianty průsvitné konstrukce je zpracován projekt vzduchotechnického systému. ...
 • Vytápění hotelu 

  Batrla, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.
 • Vytápění zdravotního střediska 

  Snášelová, Tereza
  Tématem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody pro zdravotní středisko. Projekt počítá s přirozeným větráním objektu a obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh zdroje tepla a otopných těles, dimenzování a ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Hrabová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení bazénové haly. Hala je rozdělena na čtyři samostatné celky. První zařízení je navrženo jako klimatizační jednotka pro šatny. Pro plavecký bazén byly ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Ulma, Alexandr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro bazénovou přístavbu hotelu. Ta sestává z teplovzdušně větraných prostorů wellness a z klimatizované bazénové haly. Teoretická část se zabývá literární ...
 • Vzduchotechnika bazénu v rodinném domě 

  Čaniga, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení rodinného domu s vnitřním bazénem. Zatímco prostor bazénu bude klimatizován, zbývající části objektu budou větrané převážně teplovzdušně a částečně ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...
 • Vzduchotechnika kina s nahrávacím studiem 

  Jurča, Jaromír
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na návrh vzduchotechniky kina s nahrávacím studiem. Tento objekt sestává ze tří samostatně klimatizovaných celků. Teoretická část se zabývá problematikou akustiky ve vzduchotechnice. ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika pasivního domu 

  Voleš, Jakub
  Bakalářská práce má za cíl navržení vzduchotechnického a chladícího zařízení pro pobytové místnosti pro rodinný dům o dvou podlažích. Návrh respektuje funkční, hygienické a provozní požadavky na vnitřní klima. Hlavním ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Chorý, Vojtěch
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení pro veterinární kliniku. Klinika se nachází v prvním patře polyfunkčního domu v Brně. Pro účely tohoto návrhu je použito teplovzdušné vytápění, chlazení a ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního objektu 

  Junek, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční objektu. Do polyfunkčního objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a cirkulace vzduchu pro prostory kanceláří, ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Hrošová, Tereza
  Tématem pro bakalářskou práci je návrh vzduchotechnických zařízení pro sportovní centrum. Teoretická část práce se zabývá tématem vzduchotechnických jednotek, jejich provedení a typy komor. Praktická část této práce se ...
 • Vzduchotechnika ve zdravotnickém zařízení 

  Růžička, Věroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení obsluhující prostoty lůžkového oddělení nemocnice a jemu přidružené prostory. Zařízení navrhnuté ve výpočtové části mají za úlohu dopravu upraveného čerstvého ...