Now showing items 1-15 of 15

 • Analogové zkreslovače hudebních signálů 

  Růžička, Matěj
  V této bakalářské práci jsem se zabýval rozdíly ve zvuku elektronkových a tranzistorových zesilovačů, příčinami těchto odlišností, modelováním převodní charakteristiky elektronkového zesilovače matematicky a posléze pomocí ...
 • Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů 

  Molík, Petr
  Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 1 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-04)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits are proposed. The relations useful for design of the converter will be deduced in the part 2. The fundamental idea of the converter is the switching -on and -off ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 2 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits were proposed in the part 1 of the article. The relations useful for design of the converter will be deduced in this part 2. Relations and their numbers of the ...
 • Maticový LED display 8x64 

  Marek, Michal
  Tato semestrální práce se zabývá popisem LED diodových matic a způsobem jejich řízení. V projektu je popsána funkce řídících obvodu pro LED matice, funkce řadiče a způsoby programování mikrokontrolérů. To zahrnuje programování ...
 • Měření veličin pro meteorologii 

  Škorpík, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
 • Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie 

  Kadla, Jan
  Tato bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, poskytuje tedy popis problematiky zobrazovacího systému optické koherentní tomografie z hlediska stručného historického vývoje, konstrukčních částí a variant. Předchozí ...
 • Počítačové modelování polovodičových diod 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Jankovský, Martin
  Hlavním tématem práce jsou moderní výkonové polovodičové součástky. Jsou diskutovány i rozvíjející se materiály s velkou šířkou zakázaného pasu a jejich elektrické vlastnosti. Práce je pak zaměřena na tyto moderní součástky, ...
 • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

  Škunda, Michal
  Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...
 • Tenký měřič plošného teplotního rozdělení s maticí negastorů 

  Martinásek, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je navrhnout měřicí zařízení, které bude schopné měřit plošné rozložení teploty pomocí matice diod. Měřicí přístroj by měl být použitelný v místech, kde nelze použít jiné měřicí metody (např. měření ...
 • Tester kabelových svazků 

  Smola, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice a konstrukci testeru kabelových svazků. Nejdříve se zaměřuje na průzkum trhu a srovnává nabízené testery s konkrétními požadavky pro malosériovou výrobu v zadávající firmě. Pokusím se ...
 • Vzorové příklady v prostředí ARMmbed 

  Maraczek, Patrik
  Bakalářská práce obsahuje základní informace pro práci s mikrokontrolérem v prostředí ARMmbed. V práci je popsán mikrokontrolér, periferie čipu a práce obsahuje návod na obsluhu prostředí ARMmbed. Vše je následně ukázáno ...
 • Zpětné zotavení ve výkonových integrovaných obvodech 

  Šuľan, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá parametrem “Reverse Recovery Time“ u polovodičových prvků a jeho vlivem na typické spínací obvody. V první části práce je objasněno co je “Reverse Recovery Time“ a jeho jednotlivé části. V další ...