Now showing items 1-2 of 2

  • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

    Menšík, David
    Zadáním práce bylo zpracování dvou plánovaných bloků nového brněnského jižního centra. Ty jsme ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna upravili do finální podoby, ze které vzniklo dvanáct pozemků, pro dvanáct ...
  • Městská knihovna, Lausanne 

    Pohůnek, Jakub
    Projekt poukazuje na nové možnosti stavení knihoven po roce 2020. Vytvoření nových,zajímavých studijních prostor,spojení mezi interierem a exterierem. Možnost změny vitřní dispozice v čase. Nové knihovny představují nové ...