Now showing items 1-7 of 7

 • Klikový lis 250 s přímým pohonem 

  Čupr, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednobodového klikového lisu s přímým pohonem. Klikový lis má stojan tvaru O s přístupem do pracovního prostoru ze dvou stran. Úvodní část této práce popisuje principy pohonů mechanických ...
 • Konstrukce osy C soustruhu 

  Jeník, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce osy C soustruhu. První část této práce obsahuje rešerši možných konstrukčních provedení pohonu osy C soustruhu. Druhá část práce obsahuje volbu parametrů pohonu, konceptové ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Soják, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci otočného stolu obráběcího stroje. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se při konstrukci běžně používají a jsou k dostání na našem trhu. Dále jsou zde zmíněni nejvýznamnější ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Rygl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V první části jsou popsány základní typy otočných stolů, jednotlivé přístupy při konstrukci pohonu a možnosti použití moderních komponent pro ...
 • Lis s přímým pohonem 8 000 kN 

  Tomeček, Ondřej
  Diplomová práce na téma dvoubodový klikový lis o jmenovité síle 8 000 kN se zabývá návrhem lisu s variabilní šířkou pracovního prostoru. První část práce je stručný přehled současných dvoubodových lisů. V další části je ...
 • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

  Bajdich, Matej
  Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
 • Vysokomomentové elektromotory pro pohony nezávislé trakce v oboru manipulační techniky 

  Höll, Jan
  S rozvojem výkonové elektroniky i vysokoenergetických magnetů došlo k rozšíření synchronních strojů buzených permanentními magnety i do aplikací, kde je vyžadována plynulejší a náročnější regulace. Díky velké hustotě ...