Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza volby umístění sídla dceřiné společnosti z daňového hlediska 

  Gretschelová, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodováním firem s organizační strukturou korporací působící v České republice a na Slovensku z daňového hlediska. Soustředí se zejména na daně přímé, konkrétní daňové zatížení, odvody na ...
 • Harmonizace přímých daní v Evropské unii 

  Ženatová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace přímých a nepřímých daní v rámci Evropské unie a to především historickým vývojem, současným stavem a možným dalším vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Francii 

  Pokorná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. V práci jsou popsány daňové systémy jednotlivých zemí a podrobně se zabývá daní z příjmů fyzických osob. Na základě ...
 • Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU 

  Hřebíčková, Jana
  V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo ...
 • Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

  Gašperčík, Róbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Návrh je rozebírán v širších souvislostech, jeho vybrané aspekty jsou srovnávány se současnými systémy zdaňování ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a ve Švédsku 

  Navrátilová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob. Tato práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Švédsku. Součástí práce je také srovnání systémů zdaňování ...
 • Srovnání zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve Velké Británii 

  Gašperčík, Róbert
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání zdaňování právnických osob v České republice a ve Velké Británii. Obsahuje detailní popis obou legislativních úprav daně z příjmu právnických osob a navrhuje možnosti daňové ...
 • Zdaňování fyzických osob v ČR a ve Velké Británii - komparace 

  Šuláková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady zdaňování fyzických osob, ...