Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky 

    Damborský, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků ...