Now showing items 1-2 of 2

  • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

    Žabokrtský, Michal
    Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
  • Návrh a realizace planárních mikrovlnných obvodů 

    Šamořil, Lukáš
    Tato bakalářská práce je orientována na problematiku planárních mikrovlnných obvodů, konkrétně směrových odbočnic a mikrovlnných děličů výkonu. Jsou v ní zmíněny mikrovlnné obvody, poté jsou podrobněji rozebrány směrové ...