Now showing items 1-8 of 8

 • Dopravní řešení brněnského výstaviště v návaznosti na VMO 

  Josiek, David
  Úkolem této diplomové práce je navrhnutí variantního řešení návaznosti velkého městského okruhu na oblast brněnského výstaviště se zajištěním bezpečnosti provozu při zachování dopravní obslužnosti oblasti.
 • Obchvat obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie severního obchvatu obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa. Důvodem vypracování studie je dosavadní nadměrná intenzita provozu a s tím související intenzita hluku. Cílem práce je úbytek ...
 • Oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště 

  Novák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště v Pardubickém kraji. Důvodem je vysoká rychlost projíždějících vozidel, nadměrný hluk a špatné odvodnění stávajících komunikací. ...
 • Studie I/40 Břeclav - Mikulov 

  Felcman, Jan
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout několik variant obchvatu silnice I/40,která začíná v Břeclavi a vede skrz Valtice a Sedlec do Mikulova. Návrh trasy je předpokládán v délce přibližně 20km. Cílem práce je vypracovat ...
 • Studie polohy přestupního terminálu v Ivančicích 

  Chlíbek, David
  Mým úkolem v rámci bakalářské práce je prověření polohy přestupního terminálu IDS v Ivančicích. S tímto úkolem je spojeno navržení nového železničního nástupiště a nového autobusového nádraží v blízkosti železničního ...
 • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

  Sáček, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...
 • Vyhledávací studie silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi 

  Konečná, Tereza
  Práce je věnována vypracování vyhledávací studie pro modernizaci silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi s napojením stávající infrastruktury do nového dopravního řešení. Cílem bylo zlepšení kvality dopravy, snížení ...
 • Vysoké Mýto - napojení na R35 při postupné výstavbě 

  Novák, Martin
  Předmětem diplomové práce je navrhnout dopravní řešení a postup výstavby komunikační sítě ve Vysokém Mýtě s cílem odvést tranzitní dopravu z města před definitivním dokončením plánované R35. Navržené řešení včetně napojení ...