Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na rozšíření mateřské školy 

    Franková, Markéta
    Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané mateřské školy. Na základě provedené analýzy je vytvořen návrh na rozšíření mateřské školy, vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy. V rámci diplomové práce jsou ...