Now showing items 1-8 of 8

 • Archivace a zálohování dat ve firmě LESÁK s.r.o. 

  Lesák, Martin
  Obsahem této práce je podrobná analýza současného procesu ukládání, zálohy, archivování a obnovy dat ve společnosti LESAK s.r.o. Na základě analýzy bude navržen optimální postup pro uložení dat, efektivní způsob jejich ...
 • Brzdové systémy HPV 

  Sáska, Jakub
  Práca sa zaoberá brzdovými systémymi HPV (vozidiel poháňaných ľudskou silou). Obsahuje prehľad typov bŕzd, ako aj rieši otázky vzájomnej kompatibility viacerých bežných štandardov. Priložená tabuľka slúži na výber správneho ...
 • Návrh optimalizace využití úložných kapacit společnosti 

  Odehnal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou úložných kapacit serverových disků v organizaci Muzeum města Brna. Organizace se dlouhodobě potýká s problémem zaplnění těchto disků. Cílem této práce je analyzovat současný stav a ...
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Provozní a odlehčovací brzdy užitkových vozidel 

  Kalnický, Jakub
  Táto bakalárska práca je odbornou rešeršou, pojednáva o brzdení úžitkových vozidiel. Práca je rozdelená na šesť základných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou vzniku bŕzd. Druhá časť oboznamuje so základnou terminológiou ...
 • Rekonstrukce dat z poškozeného CD/DVD 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí dat z poškozených CD/DVD. Cílem práce je napsat aplikaci, která bude schopna z obrazového vstupu (naskenované fragmenty disku) získaného optickým/elektronovým mikroskopem přečíst bitový ...
 • Study of the nozzle check valve with respect to its operating characteristics 

  Klas, Roman; Habán, Vladimír; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2018-06-04)
  Several modifications were developed when designing the nozzle valve. This study offers an assessment of the properties of new modifications of the nozzle valve design. The main operating characteristics, such as loss and ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Hebnar, Tomáš
  Práce se zabývá spojkami, jež jsou nedílnou součástí převodového ústrojí automobilů, popisuje rozdělení spojek a uvádí příklady moderního provedení.