Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování v inženýrských úlohách 

    Holec, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce bylo najít optimální návrh oběžného kola čerpadla pro zadaný návrhový bod tak, abychom minimalizovali třecí a diskové ztráty. Návrh jsme provedli pomocí matematického modelu v programu Matlab. ...