Now showing items 1-2 of 2

  • Soustružení pružinových ocelí 

    Žídek, Jan
    Tato bakalářská práce se týká analýzy soustružení pružinových ocelí se zaměřením na aplikace vyšších řezných rychlostí a moderní řezné materiály. Jejím cílem je realizace experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení.
  • Soustružení pružinových ocelí 

    Ciba, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá sústružením pružinových ocelí a je zameraná na pozorovanie vplyvu vyšších rezných rýchlostí a moderných rezných materiálov na mikroštruktúru vzorky tanierovej pružiny. Obsahuje experimentálnu ...