Now showing items 1-17 of 17

 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Elektronický měřič kapacity a vnitřního odporu akumulátorů a baterií 

  Machala, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče pro měření kapacity a vnitřního odporu galvanických článků. V úvodu se nachází seznámení se základními pojmy a vlastnostmi těchto článků. Dále se pak práce ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Li-ion trakční akumulátor 28V/40Ah pro elektrokolo 

  Bartošek, Martin
  Práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro pohon elektrokola. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením 18650 od firmy Sanyo, které jsou serio-paralelně ...
 • Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií 

  Musil, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií ...
 • Sekundární zdroje elektrické energie pro mobilní robotiku 

  Špaček, David
  Hlavním cílem práce je porovnání a sjednocení dostupných sekundárních zdrojů pro mobilní robotiku z hlediska jejich výkonnosti, trvanlivosti, složení, hmotnosti a ceny. Práce by měla sloužit k výběru vhodného napájecího ...
 • Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory 

  Janíček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion ...
 • Studium vnitřního odporu článku olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou akumulátory pro hybridní dopravní prostředky, zejména pak olověné články a výzkum parametrů ovlivňujících jejich vnitřní odpor. V první části je stručný popis hybridních elektrických vozidel, jejich ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • Tester akumulátorů s modulem ESP32 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním modulu ESP32. Tento modul komunikuje s vybíjecím obvodem, jenž umožňuje otestovat vlastnosti akumulátorů. Pomocí senzorů napětí a proudu lze akumulátor ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...
 • Vliv oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních vozidel 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel, tzn. ve stavu částečného nabití. Nežádoucí jevy, jako například předčasná ztráta kapacity a velký vnitřní ...
 • Vliv přítlaku a aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Přívozník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory v hybridních elektrických vozidlech pracujícími v režimu částečného nabití (PSoC – Partial State of Charge). V tomto režimu často dochází k degradaci záporné elektrody ...
 • Vliv přítlaku na životnost olověných akumulátorů u hybridních elektrických vozidel 

  Pospíchal, Martin
  Olověné akumulátory využívané u hybridních elektronických vozidlech HEV pracují v rychlocyklovacím režimu ve stavu částečného nabití PSoC. Dochází při tom k degradačním mechanismům, které souvisí s nevratnou sulfatací ...
 • Zkoumání uhlíku jako aditiva záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Tonar, Karel
  Olověné baterie pro hybridní vozidla (HEV) jsou zatíženy rychlocyklovacím režimem ve stavu částečného nabití. Záporné elektrody akumulátorů vykazují nízkou schopnost příjmu elektrického náboje. Životnost akumulátorů ...
 • Zkoumání vlivu oxidu titaničitého na životnost olověných akumulátorů s aplikovaným přítlakem 

  Řihák, Pavel
  Hybridní elektrická vozidla používají olověné akumulátory pracující v režimu částečného nabití. Životnost těchto akumulátorů je závislá na rychlosti vývoje síranu olovnatého (PbSO4) na záporných elektrodách. Různými příměsemi ...