Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

    Nytra, Jan
    Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...