Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza reklamy v oblasti mobilních technologií 

  Šutera, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. ...
 • Exploring Contextual Information in Neural Machine Translation 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá zapojením mezivětného kontextu v neuronovém strojovém překladu (NMT). Dnešní běžné NMT systémy překládají jednu zdrojovou větu na jednu cílovou větu, bez jakéhokoliv ohledu na okolní text. Tento přístup ...
 • Propagace studijního oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice prostřednictvím letáků: jazyk reklamy v praxi 

  Zahradník, Petr
  Hlavním cílem této semestrální práce je představit typické prvky reklamního diskurzu, poskytnout informace nutné ke klasifikaci různých druhů reklamního sdělení a také krátce představit studijní obor Angličtina v elektrotechnice ...
 • Prostorový kýč 

  Helešic, David
  Jako student posledního ročníku magisterského studijního programu mohu vyhodnotit, že jsem po celou dobu svého studia byl vystaven působení nespočetných vjemů, ať už během přednášek, povinných cvičení nebo ateliérové tvorby, ...