Now showing items 1-12 of 12

 • Algoritmy zpracování signálu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů pomocí digitálních zařízení. Zejména se jedná o analýzu odezvy Dopplerova radaru a následné získání informací o detekovaném objektu (rychlost, směr pohybu, ...
 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • Invisible Image Watermarking using Frequency Domain Feature Points 

  Pacura, Dávid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  For robust invisible watermarking scheme for images, it is crucial to withstand both malicious and common image manipulations (e.g. JPEG compression, pixel jittering or cropping). In this paper, local image features are ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Návrh nové metody pro stereovidění 

  Kopečný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotogrammetrie. Popisuje nástroje, teoretické podklady pro postupy při získávání, předzpracování, segmentaci vstupního obrazu a pro výpočet hloubkové mapy. Hlavní náplní této ...
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...
 • Radarový signálový procesor v FPGA 

  Přívara, Jan
  Práce se zabývá návrhem a realizací radarového procesoru v FPGA. Teoretická část se věnuje Dopplerově radaru, principům zpracování radarového signálu a cílové platformě Xilinx Zynq. Následně je popsán návrh radarového ...
 • Robust Digital Watermarking Based on the Log-Polar Mapping 

  Ridzon, R.; Levicky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  The geometrical attacks are still an open problem for many digital watermarking algorithms used in present time. Most of geometrical attacks can be described by using affine transforms. This article deals with digital ...
 • Syntetická holografie 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce popisuje metodu tvorby počítačem generovaných hologramů. V první části práce se věnujeme zejména teoretickému základu nutnému pro tvorbu syntetických hologramů. V druhé části bakalářské práce se zabýváme praktickými ...
 • Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu 

  Spíchalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu. V teoretické části jsou popsány numerické reprezentace genomických dat, možnosti úprav sekvencí DNA a charakteristika metod pro ...
 • Zpracování radarového signálu 

  Komora, Matúš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice zpracování a vyhodnocení signálu z Dopplerova radaru. Zpracovaním signálu se konkrétně myslí výpočet rychlosti snímaného objektu na základě získané odezvy z radaru. Použitou ...