Now showing items 1-10 of 10

 • A Complete Video Coding Chain Based on Multi-Dimensional Discrete Cosine Transform 

  Fryza, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper deals with a video compression method based on the multi-dimensional discrete cosine transform. In the text, the encoder and decoder architectures including the definitions of all mathematical operations like the ...
 • Digital Image Watermarking 

  Al Zaid, Abdullah Saleh
  This is the Final Project Report as being composed of an extensive summary of activities and results made by the student Abdullah S. A. Alzaid while undertaking the Watermark Project. This project acquaints an algorithm ...
 • Digitální vodoznačení obrazu 

  Číka, Petr
  Vodoznačení digitálních obrazů bylo navrženo za účelem ochrany autorský práv multimediálních dat. V oblasti zájmu předkládané práce je hledání nových možností a alternativních řešení metod pro vodoznačení statických obrazů. ...
 • Hierarchické kódování pohyblivých obrazů 

  Špaček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hierarchickým kódováním – škálováním – pohyblivých obrazů u v současné době velmi využívaných kompresních algoritmů MPEG-2 a MPEG-4. Škálování je proces, při němž je kódovaný datový tok rozdělen ...
 • Implementations of HVS Models in Digital Image Watermarking 

  Foris, P.; Levicky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In the paper two possible implementations of Human Visual System (HVS) models in digital watermarking of still images are presented. The first method performs watermark embedding in transform domain of Discrete Cosine ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Nové transformace pro formát JPEG 

  Svoboda, Stanislav
  Diskrétní kosinová transformace je často používána v mnoha algoritmech při zpracování signálu. Tato transformace je také jádrem standardu JPEG, který je dosud nejpoužívanější formát pro ztrátovou kompresi obrazových dat. ...
 • Porovnání možností komprese multimediálních signálů 

  Špaček, Milan
  Diplomová práce se zabývá porovnáním možností komprese multimediálních signálů se zaměřením na videosignál a užívané kodeky. Detailně popisuje především kódování a dekódování videosignálu dle standardů MPEG. V teoretické ...
 • Ztrátová komprese plenoptických fotografií 

  Dlabaja, Drahomír
  Cílem této práce je návrh, implementace a vyhodnocení ztrátové kompresní metody pro plenoptické fotografie. Navržená metoda zrcadlí metodu JPEG do čtyř rozměrů a přináší nové myšlenky, které vedou k lepšímu kompresnímu ...
 • Ztrátová komprese video signálů – kvantování 

  Balada, Radek
  Tématem mé bakalářské práce je ztrátová komprese videosignálů. Protože sekvence videosignálů často vyžadují velké množství paměti pro jejich uchovávání a zabírají velkou šířku pásma při jejich přenosu, je nutné videosignály ...