Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace konstrukce korečkových dopravníků 

    Jonák, Martin
    Tato práce se zabývá studiem metod vhodných pro popis chování (ne)homogenních materiálů během jejich přepravy korečkovými dopravníky v aplikaci na optimalizaci geometrie korečku i na optimalizaci provozního režimu celého ...
  • Zařízení pro zásyp odpichového otvoru obloukové pece 

    Juda, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkce zařízení pro zásyp odpichového otvoru elektrické obloukové pece s průměrem odpichového otvoru od 190 mm do 250 mm. Práce obsahuje základní návrhový výpočet pohonu kyvného ...