Now showing items 1-20 of 20

 • Digital Image Watermarking 

  Al Zaid, Abdullah Saleh
  This is the Final Project Report as being composed of an extensive summary of activities and results made by the student Abdullah S. A. Alzaid while undertaking the Watermark Project. This project acquaints an algorithm ...
 • Digitální vodoznačení obrazu 

  Číka, Petr
  Vodoznačení digitálních obrazů bylo navrženo za účelem ochrany autorský práv multimediálních dat. V oblasti zájmu předkládané práce je hledání nových možností a alternativních řešení metod pro vodoznačení statických obrazů. ...
 • Elimination of Thermally Generated Charge in Charged Coupled Devices Using Bayesian Estimator 

  Svihlik, J.; Pata, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper deals with advanced methods for elimination of thermally generated charge in astronomical images, which were acquired by a Charged Coupled Device (CCD) sensor. There exist a number of light images acquired by ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Staša, Josef
  Cílem této práce bylo seznámení s filtrací signálu využitím vlnkové transformace. Metoda, v této době poměrně hojně využívána, dosahuje při filtraci signálů velmi uspokojivých výsledků. Úkolem bylo využití vlnkové transformace ...
 • GrooveSpired - aplikace pro trénování hry na bicí 

  Štrba, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre výuku hry na bicie nástroje. Hlavnou náplňou aplikácie je zobrazovať notovú osnovu rytmov rôznych hudobných žánrov, prehrávať audio ukážky a taktiež ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Implementations of HVS Models in Digital Image Watermarking 

  Foris, P.; Levicky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In the paper two possible implementations of Human Visual System (HVS) models in digital watermarking of still images are presented. The first method performs watermark embedding in transform domain of Discrete Cosine ...
 • Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci 

  Bařina, David
  Práce se zaměřuje na efektivní výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace. Současné metody jsou v práci rozšířeny v několika směrech a to tak, aby spočetly tuto transformaci v jediném průchodu, a to případně ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kaše, David
  Tato práce se zabývá kompresí obrazů pomocí vlnkové, konturletové a shearletové transformace. V první části je nastíněna problematika komprese obrazu a způsobu měření kvality. Jsou zde popsány  pojmy vlnka, multirozklad a ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá kompresí obrazu s využitím vlnkové transformace. Na jejím začátku lze nalézt teoretické informace o nejznámějších postupech, které se využívají pro kompresi obrazu, důkladný popis vlnkové transormace ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Měření zkreslení signálu EKG 

  Požár, Pavel
  Diplomová práce se zabývá elektrokardiogramem a jeho zkreslením, které způsobuje chyby, díky kterým lékař může stanovit špatnou diagnózu. V teoretické části práce je stručné popsán elektrokardiogram, teorie o vlnkové ...
 • Modeling of Scientific Images Using GMM 

  Svihlik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper deals with modeling of scientific and multimedia images in the wavelet domain. Images transformed into wavelet domain have a special shape of probability density function (PDF). Thus wavelet coefficients PDFs ...
 • A Non-blind Color Image Watermarking Scheme Resistent Against Geometric Attacks 

  Ghafoor, A.; Imran, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  A non-blind color image watermarking scheme using principle component analysis, discrete wavelet transform and singular value decomposition is proposed. The color components are uncorrelated using principle component ...
 • Nové transformace pro formát JPEG 

  Svoboda, Stanislav
  Diskrétní kosinová transformace je často používána v mnoha algoritmech při zpracování signálu. Tato transformace je také jádrem standardu JPEG, který je dosud nejpoužívanější formát pro ztrátovou kompresi obrazových dat. ...
 • A Robust Color Image Watermarking Scheme Using Entropy and QR Decomposition 

  Laur, L.; Rasti, P.; Agoyi, M.; Anbarjafari, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Internet has affected our everyday life drastically. Expansive volumes of information are exchanged over the Internet consistently which causes numerous security concerns. Issues like content identification, document and ...
 • Segmentovaná diskrétní waveletová transformace 

  Průša, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá algoritmy SegDWT pro segmentový výpočet Diskrétní Waveletové Transformace – DWT jedno i vícedimenzionálních dat. Segmentovým výpočtem se rozumí způsob výpočtu waveletové analýzy a syntézy po ...
 • Sledování trendů elektrické aktivity srdce časově-frekvenčním rozkladem 

  Čáp, Martin
  Práce je zaměřena na využití časově-frekvenčního rozkladu signálu pro sledování vývojových trendů EKG. Cílem je vytvoření algoritmu, který by sledoval změny ST segmentu v záznamu EKG a jeho realizace programem MATLAB. V ...
 • Vlnková filtrace EKG signálu 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG ...