Now showing items 1-8 of 8

 • Klasifikace webových stránek 

  Kolář, Roman
  Práce se zabývá problematikou automatické klasifikace webových stránek s využitím asociačního klasifikátoru. Je představena klasifikace, jakožto jeden z oborů dolování znalostí z databází; zvláštní prostor je věnován ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Heger, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje především na překlad odborného textu s důrazem na použitou terminologii. Vybraný text pojednává o problematice mikrovln a jejich zpracování v počítačových systémech. Práce sestává z dvou ...
 • Moderní metody řízení střídavých elektrických pohonů 

  Graf, Miroslav
  Tato práce se zabývá teorií prediktivního řízení a její možné aplikace na synchronní motory. Zabývá se problémy návrhu explicitního a on-line MPC řízení pro synchronní motor s permanentními magnety na povrchu uvnitř rotoru ...
 • Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu 

  Lang, Rostislav
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky ...
 • Přehled a vývoj CFD metod 

  Vodička, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.
 • SW simulátor analogových soustav 

  Košta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarového simulátoru analogových soustav různých druhů a řádů pro simulování a ověřování funkčnosti mikrokontrolérových řídicích systémů. Součástí práce je i návrh a ...
 • Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu 

  Pietrowicz, Daniel
  Tato práce bude zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Stručného rozebrání principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...