Now showing items 1-9 of 9

 • Diskontní míra pro staovení tržní hodnoty podniku 

  Prodělal, František
  Práce je zaměřená na stanovení struktury kapitálu v jeho tržních hodnotách, stanovení nákladů na cizí kapitál a stanovení nákladů na vlastní kapitál především prostřednictvím metodiky CAPM. U metodiky CAPM se práce věnuje ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Palasová, Lenka
  Diplomová práce na téma ocenění stavebního podniku je zaměřena na vysvětlení pojmu hodnota a jejich různých podob a užití, na vymezení postupu ocenění podniku, kdy jsou rozebrány některé dílčí části, ale hlavní součástí ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Valčíková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti Gaflex, s. r. o. 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru na nákup strojních nůžek, konkrétně firmy GAFLEX, s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti s r. o. Lucidum Millenio 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické efektivnosti a analýzou rizika změny dvou investic realizovaných v podmínkách společnosti s r. o. Lucidum Millenio. Práce je rozdělena do tří stěžejních částí, teoretické, ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Chrást, Roman
  Cílem této bakalářská práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investice podniku na základě vybraných metod. První část práce obsahuje definice jednotlivých pojmů a teoretická východiska metod pro hodnocení efektivnosti. ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Figala, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti dvou konkrétních návrhů k investici na základě příslušných metod vhodných k hodnocení efektivnosti investic. První část práce obsahuje teoretický základ ...