Now showing items 1-1 of 1

  • Objektivizované stanovení hodnoty společnosti 

    Kula, Radomír
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení ...