Now showing items 1-7 of 7

 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • Ocenění společnosti pro potřeby bankovního financování 

  Keleševová, Zuzana
  Způsoby stanovení hodnoty společnosti především za účelem bankovního financování jsou hlavním tématem této diplomové práce. Problematika oceňování společnosti je popsána jak z teoretické stránky věci, stejně jako z ...
 • Optimalizace zdrojů financování investičního projektu 

  Adámek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování investičního majetku a ve druhé, praktické části je pak využít pro sestavení modelů tří druhů financování. ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Malásková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Beránková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skryjová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KASKO - Formy spol. s r.o. za použití výnosových metod ocenění k datu31. 12. 2014. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů oceňování a popisuje ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Drozdová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku CIE Ždánice, s. r. o. k 1.1.2018 pomocí výnosových metod. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Obě metody jsou použity ...