Now showing items 1-20 of 21

 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hálová, Kristína
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Pekárna XYZ s.r.o. za použití výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce. V druhé části je nejprve ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Koplíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku G-mont s.r.o. s využitím výnosových metod oceňování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku a její kategorie, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Boček, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti BOPAL s.r.o. Oceňování bude prováděno za účelem určení objektivizované hodnoty společnosti pro potřeby strategického řízení vlastníků společnosti. Hodnota podniku ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Partlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. k datu 01. 07. 2017. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku, strategická a finanční analýza a ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Synková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Pyszko, Urszula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku ANTICOR Bohemia s. r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Ingrová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku BKE a.s. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Machálková, Monika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku KPS Metal a.s. s využitím výnosových oceňovacích metod. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. Teoretická část vymezuje teoretická východiska související se stanovením ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marvanová, Radka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Bosch Rexroth, spol. s.r.o. k 1.1. 2018 za pomoci výnosové metody oceňování podniku, konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skopalíková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Klaclová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Černá, Zuzana
  Diplomová práce je zpracována na téma „Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou“. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a jejich definic, dále na metody a postup při oceňování podniku. Praktická část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Spiegl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Hospodářská s.r.o. k 31.12.2018 za použití výnosových metod. K tomuto účelu byly použity metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Rajnetová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ADOR CZ s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosové metody. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šichová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Práce je rozdělena na několik částí na teoretickou část, strategickou a finanční analýzu, prognózu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Tordeurs, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Sklenářová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Crystalex CZ, s.r.o. pomocí výnosových metod, a to metodou diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...