Now showing items 1-1 of 1

  • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Kašparcová, Helena
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě ...