Now showing items 1-3 of 3

 • Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky 

  Vlha, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát model, ktorý bude ...
 • Optimalizace datových úložišť 

  Horák, Filip
  V této práci jsou pospány způsoby využití, zapojení a správy diskových polí RAID a jejich optimalizace vzhledem k moderním trendům v oblasti IT.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Musil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat ve výrobní společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. v odvětví automotive. První částí jsou teoretická východiska práce, kde je představeno zálohování a archivace. Dále ...