Now showing items 1-3 of 3

 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...