Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu 

  Rumanová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odtoku vody na vybrané nádrži dispečerským grafem. Dispečerský graf je vytvořen v programu Microsoft Excel. Pro vytvoření dispečerského grafu je použita historická průtoková řada. ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže 

  Hon, Matěj
  Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...
 • Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn 

  Hakl, Petr
  Cílem této práce je zkonstruovat několik dispečerských grafů pro vybranou vodní nádrž Vír~I. z reálné průtokové řady, dále pak pro řady vygenerované podle regionálních klimatických modelů. Budou popsány jednotlivé předpovědní ...